About

 

This streetart embellishment project is one of several initiatives to highlight the ongoing projects at Rygg Environmental Park.

 

The park will this fall be the canvas for an artistduo from Nederland, TelmoMiel, and Felipe Pantone, from Spain, to adorn various buildings and a 70 meter long wall at the site. The Australian filmmaker, Selina Miles, with her assistants Gabrielle Dadgostar and Shjujah Malik from Drammen, will make a video, documenting this project.

 

Vesar , Greve Biogass , Lindum and Norsk Gjenvinning are all contributors in this embellishment project, starting in August to be completed in September 2016 .

 

 

 

 

 

Utsmykningsprosjektet er et av flere tiltak som er med på å løfte frem det pågående arbeidet i miljøparken på Rygg.

 

Parken vil denne høsten fungere som et lerret for artistduoen fra Nederland, TelmoMiel, og Felipe Pantone, fra Spania. De skal står for utsmykningen av flere vegger og en 70 meter lang mur på anlegget. Australske Selina Miles vil sammen med assistentene Gabrielle Dadgostar og Shjujah Malik lage en video av kunstprosjektet.

 

Vesar, Greve Biogass,Lindum og Norsk Gjenvinning er alle bidragsytere i dette utsmykningsprosjektet som starter 1. august og vil stå ferdig i september 2016.